volejte bezplatně 800 111 100

Šetřete náklady díky
náhradnímu plnění

Dceřiná společnost ABY servis s.r.o.  dne  29. června 2018  uzavřela Dohodu s Úřadem práce ČR o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce, která byla zavedena novelou zák. č. 435/2000 Sb., o zaměstnanosti a tak zůstávánadále poskytovatelem náhradního plnění.

Náhradní plnění poskytujeme v rámci všech námi nabízených služeb:

  • Pravidelný úklid vnitřních a venkovních ploch
  • Speciální a jednorázový úklid
  • Facility management, komplexní správa budov
  • Odborná poradenská činnost
  • Fyzická ostraha

 

Co je to náhradní plnění

  • Dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinen zaměstnat občany se zdravotním postižením. Povinný podíl činí 4 % na celkovém počtu zaměstnanců.
  • Pokud zaměstnavatel tento podíl nesplňuje, musí odvádět finanční náhradu do státního rozpočtu, a to 2,5 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zdravotně postiženého zaměstnance.
  • Další možností je takzvané náhradní plnění, kdy zaměstnavatel odebírá služby nebo výrobky od firmy, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se ZP na vymezených chráněných pracovních místech, tedy například od společnosti ABY servis s.r.o.
mám zájem